Scholen

Het merendeel van de kinderen volgt het basisonderwijs aan Rooms Katholieke basisschool De Toermalijn. Naast regulier basisonderwijs zijn er in Zwijndrecht en omgeving ook diverse scholen voor speciaal onderwijs.

Ook voor het voortgezet onderwijs zijn in Zwijndrecht diverse scholen gevestigd, zoals het openbare Walburg College en het Christelijke Develstein College. Bovendien zijn vanuit ons internaat scholen in Dordrecht, Rotterdam en Breda goed te bereiken. Het station Zwijndrecht ligt op nog geen 10 minuten lopen van het Julia internaat.

Op het internaat worden kinderen begeleid in het maken van huiswerk en het zelfstandig leren. Onder zelfstandig verstaan wij planmatig, doelgericht en gestructureerd leren.

Op weg naar zelfstandig leren is het essentieel dat de kinderen en vooral de jongeren van het voortgezet onderwijs zelf oplossingen vinden en op zoek gaan naar informatie.

Ons uitgangspunt is dat kinderen en jongeren uitgedaagd moeten worden om het leren te “leren”. De groepsleiding speelt hierin een belangrijke rol en probeert hierin zo goed mogelijk te begeleiden en te stimuleren.
Voor de jongeren op het voortgezet onderwijs is het mogelijk om op dinsdag- of donderdagavond gebruik te maken van de huiswerkbegeleiding van Erudio Studieondersteuning op het internaat. De medewerkers van Erudio (de tutor). is te allen tijde een student met een VWO-diploma.

Ook de ouders zelf spelen een belangrijke rol in het onderwijs van hun kinderen. Wij informeren de ouders zo uitgebreid mogelijk over alle activiteiten op school en de ontwikkelingen en het leerplan van hun kind. Om de studieresultaten van de kinderen te bespreken zijn er regelmatig ouder/rapport avonden op de scholen. Indien ouders niet in de gelegenheid zijn deze bij te wonen, zal de groepsleiding deze taak overnemen.